Họp Giao Ban Ban Chấp Hành Hội Doanh Nghiệp Quận Phú Nhuận - Tổng Kết Hoạt Động Hội Năm 2016

Họp Giao Ban Ban Chấp Hành Hội Doanh Nghiệp Quận Phú Nhuận - Tổng Kết Hoạt Động Hội Năm 2016

Ngày 23 tháng 2 năm 2017, Hội Doanh nghiệp quận Phú Nhuận đã tổ chức họp giao ban Ban chấp hành Tổng kết hoạt động năm 2016

Chiến lược mới của ngành bán lẻ

Chiến lược mới của ngành bán lẻ

(DĐDN)- Để xây dựng cơ chế chính sách một mặt đảm bảo siết thị trường bán lẻ với các DN nước ngoài, một mặt tạo động lực hỗ trợ DN phần phối bán lẻ trong nước phát triển đòi hỏi lời giải mới cho bài toán cũ.

  Bàn thêm về Thông tư 39

Bàn thêm về Thông tư 39

Thông tư 39 Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành ngày 30/12/2016 và có hiệu lực thi hành từ 15/3/2017.

Chiến lược mới của ngành bán lẻ

(DĐDN)- Để xây dựng cơ chế chính sách một mặt đảm bảo siết thị trường bán lẻ với các DN nước ngoài, một mặt tạo động lực hỗ trợ DN phần phối bán lẻ trong nước phát triển đòi hỏi lời giải mới cho bài...

Bàn thêm về Thông tư 39

Thông tư 39 Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành ngày 30/12/2016 và có hiệu lực thi hành từ...