HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM 2016

HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM 2016

MỜI THAM GIA HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM 2016 Đăng ký tham gia tại Website:http://vietnamfarmexpo.com

TỌA ĐÀM KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

TỌA ĐÀM KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận vốn tín dụng (tài trợ vốn có bảo đảm là động sản), Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cùng phối hợp tổ chức Tọa đàm: KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp đào tạo và các chương trình hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp, tổ chức triển khai áp dụng các hệ thống, công cụ, mô hình nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp đào tạo và các chương trình hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp, tổ chức triển khai áp dụng các hệ thống, công cụ, mô hình nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo

Nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức nâng cao năng suất chất lượng và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp đào tạo và các chương trình hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp, tổ chức triển khai áp dụng các hệ thống, công cụ, mô hình nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo. Kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung trên được hỗ trợ từ ngân sách của Thành phố.

Thông Báo Một Số Điểm Mới Về Thuế Gía Trị Gia Tăng, Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Và Quản LýThuế

Thông Báo Một Số Điểm Mới Về Thuế Gía Trị Gia Tăng, Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Và Quản LýThuế

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo một số điểm mới về thuế Gía trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế (Áp dụng từ 01/7/2016)