Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành  Phố lần thứ 156

Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành Phố lần thứ 156

Kính mời quý Doanh nghiệp đăng ký tham dự Hội nghị "Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành Phố lần thứ 156" Thới gian: 8h00 - 11h30 ngày 28 tháng 10 năm 2016 Đại điểm: Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ quận 1, TP.HCM

Hội nghị Kết nối Cung cầu Hàng hóa năm 2016

Hội nghị Kết nối Cung cầu Hàng hóa năm 2016

Kính mời quý Doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành năm 2016 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/11, tại Nhà văn hóa thanh niên thành phố.

Hội Doanh nghiệp quận Phú Nhuận tổ chức Họp mặt kỷ niệm  Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ XII (13/10/2004 – 13/10/2016)

Hội Doanh nghiệp quận Phú Nhuận tổ chức Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ XII (13/10/2004 – 13/10/2016)

Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2016, Quận Phú Nhuận tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2016

GIẢI QUẦN VỢT CÚP DOANH NHÂN QUẬN PHÚ NHUẬN NĂM 2016

GIẢI QUẦN VỢT CÚP DOANH NHÂN QUẬN PHÚ NHUẬN NĂM 2016

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và nhân dịp chào mừng kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ XII (13/10/2004-13/10/2016), Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận tổ chức Giải Quần vợt “Cúp Doanh nhân quận Phú Nhuận năm 2016”.

Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành Phố lần thứ 156

Kính mời quý Doanh nghiệp đăng ký tham dự Hội nghị "Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành Phố lần thứ 156" Thới gian: 8h00 - 11h30 ngày 28 tháng 10 năm 2016 Đại điểm: Khách sạn Kim Đô, 133...