Chính sách ưu đãi sản phẩm - dịch vụ của Công ty CP Thương mại Phú Nhuận
Chính sách ưu đãi sản phẩm - dịch vụ của Công ty CP Thương mại Phú Nhuận
Theo tinh thần công văn số 13/PNBA ngày 23/05/2014 cũng như hưởng ứng chương trình hoạt động “Hội viên ưu tiên sử dụng dịch vụ - sản phẩm của nhau” năm 2014, Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận xin trân trọng giới thiệu đến quý Hội viên chính sách ưu đãi của Công ty CP Thương...
Chính sách ưu đãi sản phẩm - dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đông Á
Chính sách ưu đãi sản phẩm - dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đông Á
Theo tinh thần công văn số 13/PNBA ngày 23/05/2014 cũng như hưởng ứng chương trình hoạt động “Hội viên ưu tiên sử dụng dịch vụ - sản phẩm của nhau” năm 2014, Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận xin trân trọng giới thiệu đến quý Hội viên chính sách ưu đãi của Ngân hàng TMCP Đông...