Danh sách Hội viên Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận năm 2017
Danh sách Hội viên Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận năm 2017
Hội doanh nghiệp Phú Nhuận là cầu nối giữa các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp cùng gắn kết và phát triển, gồm nhiều thành viên trên địa bàn 15 phường của Quận Phú Nhuận, hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Đây là danh sách các thành viên của Hội.
Danh sách Hội viên Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận 2014
Danh sách Hội viên Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận 2014
Doanh nghiệp Phú Nhuận với nhiều thành viên trên 15 phường của Quận Phú Nhuận, đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực. Là một cầu nối giữa các doanh nghiệp trong Quận Phú Nhuận, cùng nhau phát triển. Đây là danh sách các thành viên trong 15 phường của Quận Phú Nhuận ...
Danh sách các Ban chuyên đề Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận
Danh sách các Ban chuyên đề Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận
Hội doanh nghiệp Phú Nhuận có 6 Ban chuyên đề thuộc các lĩnh vực để hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp trong địa bàn : I. BAN KINH TẾ - TÀI CHÍNH II. BAN CHÍNH SÁCH – XÃ HỘI III. BAN THỂ THAO – VĂN HÓA IV. BAN TRUYỀN THÔNG – MARKETING – ĐÀO TẠO V. BAN PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN VI. BAN TƯ VẤN PHÁP...
Danh sách Ban chấp hành Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận lần thứ II (Nhiệm kỳ 2012 -2017)
Danh sách Ban chấp hành Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận lần thứ II (Nhiệm kỳ 2012 -2017)
Thông tin của những thành viên của Ban chấp hành Hội doanh nghiệp Phú Nhuận lần thứ II - Nhiệm kỳ từ năm 2012 - 2017. Ban chấp hành Hội doanh nghiệp Phú Nhuận gồm có 23 thành viên với những nội dung chi tiết