Sáng ngày 14/5/2015, tại TP. Cần Thơ, Agribank chính thức khai trương hoạt động Văn phòng Đại diện Khu vực Tây Nam bộ tại địa chỉ 146 Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Đây là một phần quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Agribank.

Cắt băng khai trương VPĐD KV Tây Nam bộ Agribank 
 
Đến dự buổi lễ khai trương có các đồng chí lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; Thành ủy, UBND Tp. Cần Thơ; các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trong khu vực. Ông Tiết Văn Thành - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc thay mặt Ban lãnh đạo Agribank dự, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho Văn phòng đại diện khu vực Tây Nam bộ.
 
Khu vực Tây Nam bộ có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, sản xuất kinh doanh có tính hàng hóa cao, cung cấp nhiều sản phẩm nông nghiệp, thủy sản lớn nhất của cả nước. Đây cũng là khu vực có nhiều tiềm năng lợi thế về môi trường đầu tư, vùng nguyên liệu rộng lớn phục vụ chế biến xuất khẩu, có nguồn nhân lực dồi dào, cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông ngày càng được hoàn thiện, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ với nhiều chủ trương, chính sách quan trọng. 
 
Tại khu vực Tây Nam bộ, Agribank hiện có 305 chi nhánh và phòng giao dịch, mạng lưới trải rộng tới từng huyện, liên xã phục vụ cho vay khách hàng. Đến 30/4/2015, tổng nguồn vốn huy động đạt gần 77 ngàn tỷ đồng, chiếm 30,6% nguồn vốn khu vực miền Nam; tổng dư nợ cho vay đạt 93 ngàn tỷ đồng, chiếm 46,4% dư nợ trong khu vực miền Nam. 
 
 
Ông Tiết Văn Thành - Thành viên HĐTV, TGĐ Agribank (ngoài cùng bên phải) 
và ông Nguyễn Minh Trí - Thành viên HĐTV Agribank (ngoài cùng bên trái) 
trao quyết định bổ nhiệm Ban lãnh đạo VPĐD KV Tây Nam bộ Agribank 
 
Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank thành lập Văn phòng đại diện khu vực Tây Nam bộ với những mục tiêu, nhiệm vụ chính là: đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu tổ chức và phương thức quản trị điều hành của Agribank theo hướng vừa phân tán vừa tập trung; đầu mối hỗ trợ các chi nhánh trong việc phối hợp và bám sát chỉ đạo của cấp ủy và các cơ quan, ban, ngành đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhằm tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao uy tín thương hiệu Agribank; triển khai kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Trụ sở chính đến các chi nhánh trong khu vực để mở rộng các hoạt động, phát triển dịch vụ, đáp ứng nhu cầu vốn phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn; nâng cao hiệu quả công tác  kiểm tra, giám sát của Trụ sở chính đối với các chi nhánh trong khu vực nhằm hạn chế các rủi ro trong hoạt động; theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh trong khu vực, tham mưu cho Agribank các giải pháp chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách sát với thực tiễn và có hiệu quả.
 

Ông Tiết Văn Thành - Thành viên HĐTV, TGĐ Agribank phát biểu 
giao nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo VPĐD KV Tây Nam bộ Agribank
 
Phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo Văn phòng đại diện khu vực Tây Nam bộ, ông Tiết Văn Thành yêu cầu khẩn trương phân công nhiệm vụ cụ thể các cán bộ, tổ chức bố trí nhân sự cho các bộ phận phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc; rà soát, củng cố và đề xuất mở rộng mạng lưới hoạt động có hiệu quả tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn; nghiên cứu giải pháp và chỉ đạo làm tốt công tác huy động vốn, tiến tới đủ vốn cân đối tại địa phương; đôn đốc việc triển khai Đề án mở rộng và nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020; đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, đánh bắt xa bờ, triển khai mở rộng các mô hình cho vay liên kết giữa Ngân hàng - Nhà nông - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học... đặc biệt, cần giữ vai trò đầu mối phối hợp với các chi nhánh làm tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành tại địa phương nhằm tranh thủ sự hỗ trợ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thực sự là một cánh tay kéo dài của Trụ sở chính Agribank.
 

Ông Trần Ngọc Tồn - Trưởng VPĐD KV Tây Nam bộ Agribank phát biểu nhận nhiệm vụ 
 
Hoàng Anh, Minh Đăng – TSC Agribank 

Tin hội viên khác