Chính sách ưu đãi sản phẩm - dịch vụ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Theo tinh thần công văn số 13/PNBA ngày 23/05/2014 cũng như hưởng ứng chương trình hoạt động “Hội viên ưu tiên sử dụng dịch vụ - sản phẩm của nhau” năm 2014, Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận xin trân trọng giới thiệu đến quý Hội viên chính sách ưu đãi của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
 

Sản phẩm - Dịch vụ hội viên khác