Năm 2017 trung tâm Tiết kiệm Năng lượng triển khai các nội dung hỗ trợ của sở Khoa học và Công nghệ với các nội dung chính: 
1. Tư vấn đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng
  • Phân tích hiện trạng nhằm đề xuất các giải pháp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và tiết kiệm năng lượng; Tính toán và phân tích các chỉ tiêu tài chính cho từng giải pháp đổi mới công nghệ.
  • Đề xuất mục tiêu cần đạt về việc giảm tiêu hao năng lượng, nâng cao năng suất sản , chất lượng sản phẩm cho từng doanh nghiệp dựa trên việc thực hiện các giải pháp đối mới công nghệ; Xác định các công nghệ cần đổi mới.
2. Đào tạo cán bộ năng xuất chất lượng 
  • Khóa học cung cấp cho học viên các kỹ năng về thực hành và các công cụ được ứng dụng trong việc cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm: Thực hành 5S; Kaizen; TPM;  Kaizen; 07 lãng phí; Thực hành IE; QC …
Toàn bộ các nội dung đều được hỗ trợ 100% chi phí tham gia. 
Thông qua anh giới thiệu các nội dung này tới các đơn vị thanh viên trong hội có nhu cầu đăng ký tham gia.
Trường hợp cần tim hiểu thêm thông tin vui lòng phản hồi. 
Trân trọng cảm ơn. 
LÊ HUY SƠN
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG  TP.HCM - ECC HCM
Office: 273 Dien Bien Phu St, Dist 3, HCMC
Tel: 3932 6446 – 3932 6448  Fax : (84.8) 3932 2373
Mobile: 01234 189 289           Email : huyson@ecc-hcm.gov.vn
 
>>> Thư mời đào tạo
>>> Thư mời Tư vấn 
>>> Phiếu đăng ký
 

Hoạt Động Hội khác