GIÁ BÁN SẢN PHẨM ARIRANG
Chương trình khuyến mãi Xuân 2018
Cty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận dành cho CB,CNVC, NLĐ các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn quận Phú Nhuận
Stt
 Tên hàng hóa
ĐVT
Giá bán
(Có VAT)
Giá bán KM
(Có VAT)
 %
Giảm
 
 I./ MÁY KARAOKE  
 
 
 
 
 
1
 Máy Android karaoke AK-36
Bộ
2.200.000
1.540.000
30
 
2
 Máy Android karaoke AK-36 Plus
Bộ
2.750.000
1.925.000
30
 
3
 Máy Android karaoke AK-36HDD
Bộ
2.750.000
1.925.000
30
 
4
 Máy karaoke AR-36
Bộ
1.100.000
825.000
25
 
5
 Máy karaoke AR-36MB
(Kèm 2 Micro)
Bộ
1.991.000
1.386.000
30
 
6
 Máy karaoke AR-36NR
(Kèm 2 Micro)
Bộ
2.640.000
1.848.000
30
 
7
 Máy karaoke AR-36D
(Kèm 2 Micro)
Bộ
3.993.000
2.398.000
40
 
8
 Máy karaoke AR-3600KTV(0TB)
(Kèm 2 Micro)
Bộ
3.795.000
2.497.000
34
 
9
 Máy karaoke AR-3600HD
(Kèm 2 Micro)
Bộ
3.300.000
2.090.000
37
 
10
 Máy karaoke AR-3600 ELite
(Kèm 2 Micro)
Bộ
5.203.000
3.300.000
37
 
11
 Máy karaoke AR-3600S
(Kèm 2 Micro)
Bộ
5.203.000
3.300.000
37
 
12
 Máy karaoke AR-3600B
(Kèm 2 Micro)
Bộ
5.720.000
3.597.000
37
 
13
 Máy karaoke AR-36MI
(Kèm 2 Micro)
Bộ
1.892.000
1.221.000
35
 
14
 Smart TV Karaoke 3600 V 4.0
Bộ
1.848.000
990.000
46
 
15
 Máy DVB T2-888
Bộ
990.000
495.000
50
 
II./ LED TIVI                                                            
 
 
1
 Tivi Led 24'' AR - 2488F
Bộ
3.190.000
2.387.000
25
 
III./ MÁY TĂNG ÂM                                          
 
 
1
 Máy tăng âm SPA-203EB
Cái
1.892.000
1.320.000
30
 
2
 Máy tăng âm PA-203ECO
Cái
2.596.000
1.815.000
30
 
3
 Máy tăng âm PA-203WM
(Kèm 2 mic không dây)
Cái
2.948.000
2.057.000
30
 
4
 Máy tăng âm PA-203IIIB
Cái
3.245.000
2.266.000
30
 
5
Máy tăng âm SPA-303XG
Cái
2.970.000
2.079.000
30
 
IV./ LOA                                                          
 
 
1
 Loa AC-III
Cái
1.463.000
1.023.000
30
 
2
 Loa AR-III
Cặp
1.771.000
1.232.000
30
 
3
 Loa Jant I
Cặp
1.991.000
1.386.000
30
 
4
 Loa Jant II
Cặp
1.749.000
1.221.000
30
 
5
 Loa Jant III
Cặp
2.200.000
1.540.000
30
 
6
 Loa TSE T4
Cặp
1.991.000
1.386.000
30
 
7
 Loa Soundbar SB-36S
Bộ
1.980.000
1.386.000
30
 
8
 Loa Soundbar SB-36K
Bộ
1.980.000
1.386.000
30
 
9
 Loa Karaoke di động MK-3600
Bộ
8.800.000
6.160.000
30
 
10
 Loa Karaoke di động MK-36
Bộ
6.710.000
4.697.000
30
 
V./ MICROPHONE                                                    
 
 
1
Micro - Loa Bluetooth MK-888
Bộ
748.000
495.000
34
 
2
Micro MI-3.6B/C
Cái
300.000
210.000
30
 
VI./ BỘDÀN
 
 
1
Bộ dàn âm thanh KaraOke 1:
 
 
 
Máy Karaoke AR-36
Bộ
1.100.000
715.000
35
 
Máy tăng âm PA-203EB
Cái
1.892.000
1.155.000
39
 
Loa Jant II
Cặp
1.749.000
1.111.000
36
 
Micro Mi-3.6B/C (2 Mic)
Bộ
600.000
360.000
40
 
Tổng cộng
 
5.341.000
3.341.000
37
 
2
Bộ dàn âm thanh KaraOke 2:
 
 
 
Máy Karaoke AR-36 MI (Kèm 2 Micro)
Bộ
1.892.000
1.133.000
40
 
Máy tăng âm PA-203 ECO
Cái
2.596.000
1.573.000
39
 
Loa Jant II
Cặp
1.749.000
1.111.000
36
 
Tổng cộng
 
6.237.000
3.817.000
39
 
3
Bộ dàn âm thanh KaraOke 2:
 
 
 
Máy Karaoke AR-36
Bộ
1.100.000
715.000
35
 
Máy tăng âm PA-203WM (Kèm 2 mic không dây)
Cái
2.948.000
1.793.000
39
 
Loa Jant II
Cặp
1.749.000
1.056.000
40
 
Tổng cộng
 
5.797.000
3.564.000
39
 
 
 
 

Sản phẩm - Dịch vụ hội viên khác