Sáng ngày 03/3/2017,  quận Phú Nhuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.
  Tại hội nghị, Maseco đã vinh dự được UBND Tp.Hồ Chí Minh trao tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2016”
    Năm 2016, Công ty Maseco đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả; thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động và luôn thực hiện trách nhiệm với xã hội cộng đồng. Năm 2016 công ty đạt doanh thu gần 2.000 tỷ đồng, tăng trên 20% so với năm 2015 và cao nhất từ trước đến nay. Sản phẩm điện tử thương hiệu  “Arirang” và “Hồ tiêu Maseco” tiếp tục được công nhận là “Thương hiệu quốc gia” giai đoạn 2016 – 2018.
   Cũng tại hội nghị này ông Nguyễn Xuân Hàn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015. 
   Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.HCM tặng thưởng ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động công ty Maseco trong năm qua, động viên CBNV Công ty tiếp tục đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo, đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững.
Hình ảnh hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2016
Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, CT UBND quận Phú Nhuận phát động thi đua năm 2017
Ông Đỗ Hướng Dương Phó tổng giám đốc Cty Maseco
nhận cờ thi đua của UBND thành phố trao tặng
Ông Đỗ Hướng Dương, Phó Tổng giám đốc Maseco nhận Cờ thi đua
của UBND TP.HCM tặng thưởng Công ty Maseco
Ông Nguyễn Xuân Hàn, CT.HĐQT – Tổng giám đốc Maseco
được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì do đạt thành tích thi đua từ 2011 đến 2015
 
Nguồn: Cty Maseco

Tin hội viên khác