I. Danh sách doanh nghiệp hội viên đóng góp Quỹ xã hội quận năm 2014

STT

ĐƠN VỊ

SỐ TIỀN

1

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Phú Nhuận

70.000.000

2

Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận

100.000.000

3

Công ty CP Thương mại Phú Nhuận

50.000.000

4

Công ty TNHH Bảo vệ Hùng Minh

20.000.000

5

Công ty CP May da xuất khẩu 30/4

20.000.000

6

Công ty CP TV&TBVT Nam Sông Tiền

30.000.000

7

Công ty CP XNK Giày dép Nam Á

15.000.000

8

Công ty TNHH Ruby

70.000.000

9

HTX TMDV Phú Thịnh

10.000.000

10

HTX TMDV Phú Hưng

10.000.000

11

HTX TMDV Phú Lộc

5.000.000

12

Công ty TNHH Thang máy Tự động

10.000.000

13

Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Visit

1.000.000

14

Công ty TNHH Mountech

5.000.000

15

Bệnh viện An Sinh

40.000.000

16

DNTN DV Tường Minh     

20.000.000

17

Công ty CP Bao bì dược

10.000.000

18

Ngân hàng Đầu tư&phát triển VN – CN Phú Nhuận

10.000.000

19

Ngân hàng Phương Đông – CN Phú Nhuận

10.000.000

TỔNG CỘNG

506.000.000

II. Danh sách doanh nghiệp hội viên tham gia ủng hộ xã Thạnh An, huyện Cần Giờ theo Kế hoạch của UBND quận:

Số TT

TÊN ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

1

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận PN

Ủng hộ sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát

30.000.000

2

Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Phú Nhuận         

Ủng hộ xây mới một căn nhà

50.000.000

3

Công ty CP TB&VT  Nam Sông Tiền

Ủng hộ sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát

30.000.000

4

Công ty CP May da Xuất khẩu 30/4

Ủng hộ sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát

10.000.000

5

Ngân hàng TMCP Đông Á

Ủng hộ xây mới một căn nhà

50.000.000

6

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CN 2

+ 238 ba-lo + 300 áo mưa

 

7

Hợp tác xã TM-DV Phú Thịnh

Ủng hộ sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát

10.000.000

8

Hợp tác xã TM-DV Phú Hưng

Ủng hộ sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát

10.000.000

9

Hợp tác xã TM-DV Phú Lộc

Ủng hộ sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát

10.000.000

TỔNG CỘNG

238 ba-lo + 300 áo mưa

200.000.000

III. Danh sách doanh nghiệp hội viên tham gia đăng ký in lịch, thiệp sổ tay năm 2014 theo Kế hoạch của UBND quận:

STT

ĐƠN VỊ

SỐ TIỀN

1

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích PN

10.000.000

2

Công ty CP Thương mại Phú Nhuận

50.000.000

3

Công ty CP Địa ốc Hoàng Quân

50.000.000

4

Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận

20.000.000

5

Công ty TNHH MTV XD & KD Nhà Phú Nhuận

10.000.000

6

Công ty CP May da xuất khẩu 30/4

10.000.000

7

Công ty TNHH Bảo vệ Hùng Minh

10.000.000

8

Công ty CP XNK Giày dép Nam Á

10.000.000

9

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận

10.000.000

10

Công ty CP Đặng Đoàn Nguyễn

10.000.000

11

Công ty CP Phát triển Kinh tế Phú Nhuận

10.000.000

12

Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận

10.000.000

13

Ngân hàng Công thương – CN 2

10.000.000

14

HTX TMDV Phú Thịnh

10.000.000

15

HTX TMDV Phú Hưng

10.000.000

16

HTX TMDV Phú Lộc

10.000.000

17

Ngân hàng NN&PTNT – CN Phan Đình Phùng

10.000.000

18

Ngân hàng TMCP Đông Á

10.000.000

19

Ngân hàng Đầu tư & phát triển VN – CN PN

10.000.000

20

Bệnh viện An Sinh

10.000.000

21

Công ty CP BVĐK Fortis Hoàn Mỹ SG

10.000.000

22

Công ty CP Bao bì dược

10.000.000

23

Công ty CP Sài Gòn may mặc xuất khẩu

10.000.000

24

Công ty TNHH Thang máy Tự động

10.000.000

TỔNG CỘNG

330.000.000

Hoạt Động Hội khác