Ngày 24/02/2017, Sở KH&CN TP.HCM tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2016 và triển khai phương hướng năm 2017. Điểm mới nổi bật trong cách tổ chức hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất- chất lượng năm 2017 chính là sự thay đổi hướng đến doanh nghiệp và do thị trường quyết định.
Cách làm trước đây là Sở KH&CN TP.HCM  đấu thầu các gói hỗ trợ doanh nghiệp. sau đó, Sở sẽ tiến hành tìm kiếm tổ chức tư vấn và mời các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia. Cách làm này không mang lại sức bật mạnh mẽ vì nhu cầu doanh nghiệp đa dạng, các cơ quan quản lý nhà nước khó lòng nắm bắt hết.
Năm 2017, chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao Năng suất chất lượng, Đổi mới sáng tạo do Sở KH&CN TP.HCM thực hiện sẽ đi theo định hướng thị trường: Doanh nghiệp và đơn vị tư vấn “tìm hiểu” nhau trước, đơn vị tư vấn và doanh nghiệp đạt được thỏa thuận, Sở KH&CN TP.HCM sẽ tiếp nhận đề xuất thực hiện nhiệm vụ, ký hợp đồng giao nhiệm vụ cho tổ chức tư vấn. Cơ quan quản lý nhà nước chỉ đóng vai trò thẩm định báo cáo về các hoạt động huấn luyện, đào tạo của các đơn vị tư vấn, từ đó đưa ra mức hỗ trợ tài chính hợp lý nhất; Các tổ chức tư vấn có mô hình áp dụng từ nước ngoài, đều có thể tham gia.
Chương trình sẽ thực hiện theo phương châm "4T": Thực hiện theo nhu cầu thị tường - Tính đa dạng nội dung - Thời gian thực hiện linh hoạt - Thu hút đa dạng nguồn lực tham gia; Chương trình mang tính chất hỗ trợ, không bao cấp toàn bộ. Điều cốt lõi là ở doanh nghiệp, đơn vị tư vấn có bỏ vốn đối ứng để cam kết, quyết tâm thực hiện hay không.
Việc doanh nghiệp và công ty tư vấn năng suất chất lượng được tự do tìm kiếm và hợp tác với nhau đã mở ra nhiều triển vọng mới hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp thực chất của Sở KH&CN TP.HCM; do có thời gian tìm hiểu nhau nên đơn vị tư vấn biết rất rõ doanh nghiệp đang cần gì, thiếu gì. Điều này giúp việc thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Sở KH&CN TP.HCM nhanh hơn, thực chất hơn; phòng Kinh tế quận huyện sẽ thể hiện tốt vai trò tuyên truyền, giới thiệu, vận động doanh nghiệp quan tâm, làm cầu nối và tổng hợp kết quả thực hiện  
           Cách làm của Sở KH&CN TP.HCM đã mở ra cho các doanh nghiệp được tự do tìm kiếm những đơn vị tư vấn có chuyên môn và thế mạnh riêng, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp để có những khóa đào tạo chuyên sâu. Quá trình hợp tác này sẽ tốt hơn khi có sự hỗ trợ từ nhà nước.    
 

Điểm Tin Sự Kiện khác