Điều lệ Giải quần vợt Đại Hội Thể Dục Thể Thao quận Phú Nhuận lần thứ VIII “Cúp PNCo lần thứ X” - năm 2017

Giải Giải quần vợt Đại Hội Thể Dục Thể Thao quận Phú Nhuận lần thứ VIII “Cúp PNCo lần thứ X” - năm 2017 được tổ chức vào ngày 12,13,14/5/2017. Kính mời quý Doanh nghiệp tham khảo Điều lệ và đăng ký tham gia
 

Hoạt Động Hội khác