Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành Phố lần thứ 156

Kính mời quý Doanh nghiệp đăng ký tham dự Hội nghị "Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành Phố lần thứ 156" Thới gian: 8h00 - 11h30 ngày 28 tháng 10 năm 2016 Đại điểm: Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ quận 1, TP.HCM
 

Hoạt Động Hội khác