Đối thoại giữa Doanh nghiệp ngành CNTT- Điện tử - Truyền thông với Lãnh đạo UBND TP và các Sở Ban ngành TPHCM.

Hội Doanh Nghiệp Quận Phú Nhuận kính mời quý Ban Chấp Hành & Hội viên đăng kí tham gia buổi Đối thoại giữa Doanh nghiệp ngành CNTT- Điện tử - Truyền thông với Lãnh đạo UBND TP và các Sở Ban ngành TPHCM.
 

 

Hoạt Động Hội khác