NHẰM GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ CÁC HỘI VIÊN TRONG HỘI BIẾT VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ LẪN NHAU, BCH HỘI GỬI CÔNG VĂN VỀ VIỆC LÀM VIDEO CLIP GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP NÀY, ĐÂY CŨNG LÀ HÌNH THỨC HỘI DOANH NGHIỆP PHÚ NHUẬN QUẢNG CÁO MIỄN PHÍ CHO TỪNG HỘI VIÊN.
   
   VUI LÒNG GỬI VỀ VĂN PHÒNG HỘI TRƯỚC NGÀY 20/8/2018 VÀ LIÊN HỆ THƯ KÝ - NGUYỄN THỊ THANH NHI ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

  TRÂN TRỌNG!
 

Hoạt Động Hội khác