Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 (05/03/2017)

Sáng ngày 03/3/2017, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa quận, Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.
Tham dự Hội nghị có các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các quận thuộc cụm thi đua II thành phố; về lãnh đạo quận có đồng chí Trịnh Xuân Thiều - Bí thư Quận ủy -Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; đồng chí Huỳnh Đăng Linh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận; đồng chí Nguyễn Tiến Mãnh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân quận; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể quận; các doanh nghiệp; trường học; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện Ban điều hành Khu phố 15 phường; đại diện các cơ sở tôn giáo, dân tộc, các tổ chức xã hội và các tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu thi đua.
Đồng chí Nguyễn Đông Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Trong năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nhưng với quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết đã đề ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội, các doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, phát huy sáng kiến, đề ra các biện pháp khắc phục khó khăn nhằm duy trì và phát triển kinh tế, thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 38.231 tỷ đồng (tăng 13,56% so với cùng kỳ), trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,4%; giá trị sản xuất xây dựng tăng 12,3% và giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng 14,5%. Thu ngân sách Nhà nước thực hiện 2.955 tỷ đồng, đạt 131,98% dự toán pháp lệnh, với mức thu như trên Phú Nhuận là một trong 06 quận của Thành phố đạt mức thu ngân sách nhà nước trên 2.500 tỷ đồng. Công tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị, tài nguyên và bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện xây dựng mới 10 công trình và sửa chữa 14 trường lớp dịp hè năm 2016, triển khai thực hiện 13 dự án mở rộng đường, hẻm theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” với kinh phí hỗ trợ trên 7,1 tỷ đồng và nhân dân đóng góp khoảng 1.000 mét vuông đất để mở rộng hẻm, đến nay có 100% hộ dân trên địa bàn quận được sử dụng nước sạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo, hộ khó khăn. Chất lượng giáo dục đào tạo được giữ vững; hiện nay Quận có 13 trường đạt chuẩn quốc gia ở tất cả các cấp học và 09 trường đạt chuẩn được kiểm định chất lượng giáo dục; đặc biệt, năm 2016 đã vận động được trên 6,8 tỷ đồng gây Quỹ xã hội; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 79 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, 100% thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế với giá trị hơn 27,26 tỷ đồng. Tính đến nay, Quận đã giúp 170 hộ vượt chuẩn nghèo (đạt 106,9% chỉ tiêu) và 181 hộ vượt chuẩn cận nghèo (đạt 110,4% chỉ tiêu), không còn hộ gia đình có công trong chuẩn nghèo Thành phố, quận cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững,... Về công tác bầu cử, qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hiệp thương, giới thiệu, mạn đàm tại các cơ sở và thể hiện đầy đủ quyền công dân với nguyên tắc tập trung, dân chủ đã có 98,7% số cử tri tham gia đi bầu, chọn những ứng cử viên tiêu biểu để là người đại diện tiếng nói chung của nhân dân, với kết quả có 40 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận và 385 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận phát động phong trào thi đua năm 2017, kêu gọi các Anh hùng Lực lượng vũ trang, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các vị nhân sỹ, trí thức, tôn giáo - dân tộc, toàn thể cán bộ, công chức viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn quận tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng tâm hiệp lực, nỗ lực cao nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đồng chí đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức kinh tế - văn hoá xã hội, Ủy ban nhân dân 15 phường và nhân dân quận nhà quyết tâm, đoàn kết và ra sức thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực, theo các nội dung chính như: tiếp tục quán triệt sâu sắc “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua; xem công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước là một phong trào thường xuyên liên tục, tự giác, tạo ra động lực thực sự cho đoàn viên, hội viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đảm bảo chính xác, kịp thời, dân chủ, minh bạch, tránh hình thức; Quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, nhân dân và những tiềm năng, lợi thế của địa phương để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành; tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân liên quan đến chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Bảo đảm giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, thực hiện tốt cải cách tư pháp; Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy nhà nước,...
Tại Hội nghị này, Quận đã tổ chức tuyên dương trao thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân; Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân Thành phố cho 06 tập thể; Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho 13 tập thể cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016./. 
Nguồn: UBND quận Phú Nhuận

Điểm Tin Sự Kiện khác