Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Ngày 15/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tổ chức triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để triển khai các nội dung hỗ trợ DNNVV theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời trao đổi các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình triển khai Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV theo lịch biểu như sau:

        - Thời gian: Từ 8.00-12.00, Thứ 6 ngày 24/8/2018 - Địa điểm: Lầu 2, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 289 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp.HCM - Chủ trì: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng

      Xin vui lòng xác nhận tham dự với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam, Ms. Phương Anh 093.88.46.902, email: nphuonganh2010@gmail.co m trước ngày 24/8/2018.

      Rất mong được sự tham gia, hợp tác của quý Cơ quan. Trân trọng!


Tin hội viên khác