HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN PHÚ NHUẬN QUÝ II/2015
          Ngày 10 tháng 6 năm 2015, Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận đã tổ chức họp giao ban định kỳ quý II/2015. Tham dự cuộc họp có đại diện Ban dân vận Quận ủy và 17/23 thành viên Ban chấp hành Hội.      
Ông Huỳnh Văn Hùng, Chủ tịch Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận đã Báo cáo sơ kết chương trình hoạt động, công khai báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015, thông qua dự thảo Kế hoạch hoạt động kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm Hội cần tập trung một số nội dung như: tiếp tục triển khai đến hội viên thực hiện chương trình hoạt động Hội năm 2015 đạt hiệu quả thiết thực gắn với chương trình kinh tế xã hội quận, tổ chức các hoạt động chào mừngNgày Doanh nhân Việt Nam 13/10, vận động hội viên tham gia Chương trình Xúc tiến thương mại, hội thảo chủ đề Hội nhập và Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác phát triển Hội viên, tiếp tục vận động đóng góp để xây dựng hoàn thành 01 nhà tình nghĩa cho diện chính sách trên địa bàn quận.
       Tại cuộc họp, các thành viên Ban chấp hành đều nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động Hội 6 tháng đầu năm, dự thảo kế hoạch 13/10, về phương hướng 6 tháng cuối năm đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để qua đó đẩy mạnh công tác phát triển hội viên để gắn kết hội viên với nhau thông qua các hoạt động, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau,...tập trung xây dựng các biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động của Hội./.

                                                                                                        
Phương Thúy
 

Hoạt Động Hội khác