Họp Giao Ban Ban Chấp Hành Hội Doanh Nghiệp Quận Phú Nhuận - Tổng Kết Hoạt Động Hội Năm 2016

Ngày 23 tháng 2 năm 2017, Hội Doanh nghiệp quận Phú Nhuận đã tổ chức họp giao ban Ban chấp hành Tổng kết hoạt động năm 2016
   Tham dự cuộc họp có: ông Võ Thành Minh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, ông Hồ Thanh Tuấn - đại diện Ban dân vận Quận ủy, ông Nguyễn Lê Minh – trưởng phòng Kinh tế quận và có 15/23 thành viên Ban chấp hành Hội.
   Ông Huỳnh Văn Hùng, Chủ tịch Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận đã Báo cáo tổng kết chương trình hoạt động và thông qua Dự thảo Chương trình hoạt động Hội năm 2017 của Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận. Theo đó Hội cần tập trung các nội dung trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Hội viên, củng cố hoạt động các Ban chuyên đề và mỗi Ban xây dựng chương trình hoạt động động cụ thể, phối hợp tổ chức tốt các Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp về vốn, Chương trình Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, cập nhật nhu cầu Hội viên để xây dựng chương trình Giao lưu giữa các Doanh nghiệp Hội viên đạt hiệu quả, tiếp tục thực hiện các chương trình công tác xã hội.
   Bà Phạm Ngọc Thắm – Tổng thư ký Hội cũng đã báo cáo chi tiết kết quả chương trình hoạt động Hội năm 2016, công khai báo cáo tài chính năm 2016 qua đó nhấn mạnh những mặt tích cực mà Hội đã làm được và nêu ra những hạn chế, đồng thời đưa ra các giải pháp cho năm 2017 và thông tin nhanh một số nội dung.
   Trong cuộc họp, các thành viên Ban chấp hành cũng đã có những ý kiến đóng góp với mong muốn cùng Hội tiếp tục nỗ lực, cố gắng phát huy, giữ vững vị trí, vai trò của mình góp phần  xây dựng hoạt động Hội tốt hơn.
    Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Thành Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã ghi nhận những đóng góp của Hội trong năm 2016 và chỉ đạo cụ thể định hướng chương trình hoạt động năm 2017 gắn với chương trình kinh tế xã hội của quận, Thành phố trong thời gian tới. Đồng thời, Hội cần đổi mới phương thức hoạt động, củng cố lại các ban chuyên đề, xây dựng chương trình hoạt động từng ban gắn với nhu cầu hội viên, qua đó đẩy mạnh việc phát triển hội viên và gắn kết Hội viên với nhau thông qua các hoạt động, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau,...tập trung xây dựng các biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động của Hội để Hội thực sự trở thành cầu nối giữa chính quyền với các đơn vị kinh tế trên địa bàn quận./.
PNBA: Phương Thúy 

Hoạt Động Hội khác