Kinh tế Việt Nam sẽ tăng 6,7% trong năm 2016

Kinh tế Việt Nam có thể sẽ tăng trưởng 6,7% trong năm 2016, theo một báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội 2015 giai đoạn 5 năm 2011-2015, định hướng trong năm 2016 và 5 năm 2016-2020
Báo cáo được trình bày bởi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 10 của Quốc hội khóa 13 tại thủ đô Hà Nội.
Cũng theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân có thể đạt 6,5-7% mỗi năm trong giai đoạn 2016-2020. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo đầu người dự kiến sẽ ở mức 2.450 USD vào năm 2016, và 3.750 USD trước 2020.
Thâm hụt thương mại quốc gia trong năm 2016 dự kiến sẽ ở mức 4,95%. Việt Nam sẽ cố gắng giảm lạm phát ở mức thấp hơn 5% trong năm 2016.
Để hiện thực hóa những mục tiêu cho năm 2016 và giai đoạn 2016-2020, Việt Nam sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế xã hội; tăng cường tái cấu trúc kinh tế và cải thiện mô hình tăng trưởng cũng như năng suất và tính cạnh tranh.
Việt Nam sẽ chú trọng đến việc tăng độ hiệu quả của quản lí nhà nước và chống tham nhũng, cải thiện chất lượng nhân lực và tiềm năng khoa học kĩ thuật.
Về sự tham dự của Việt Nam vào Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), báo cáo của chính phủ cho rằng Việt Nam luôn theo sát hướng dẫn của Bộ Chính trị trong đàm phán, đặc biệt trong đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia.
TPP dự kiến sẽ tạo ra thêm nhiều cơ hội và điều kiện cho sự phát triển của kinh tế - xã hội Việt Nam, đặc biệt trong xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi tham gia TPP. Một bản đầy đủ của thỏa thuận sẽ được chính phủ trình Quốc hội để phê chuẩn.
Theo báo cáo, trong năm 2015, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam dự kiến sẽ vượt mục tiêu 6,2% để đạt 6,5%.
Trong số 14 chỉ tiêu thiết lập cho năm 2015, chỉ tiêu duy nhất khó thực hiện là tỉ lệ che phủ rừng, trong khi đó có 8 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch.
(Theo Nhật báo Thượng Hải – AT, ITPC)

Tin thị trường khác