MỜI THAM GIA CUỘC BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN TP. HỒ CHÍ MINH TIÊU BIỂU NĂM 2018
Tiếp nối cuộc bình chọn và tôn vinh những năm trước, năm nay Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM tổ chức Cuộc bình chọn “Doanh nghiệp, Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu” năm 2018 (Gọi tắt là Danh hiệu).
Đây là danh hiệu của Thành phố, được tổ chức hai năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp chấp hành tốt các chính sách pháp luật của nhà nước, có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế của thành phố, có nhiều đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, có nhiều đóng góp cho xã hội, cộng đồng… Danh hiệu sẽ được tôn vinh long trọng vào ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2018. Các doanh nghiệp, doanh nhân đạt danh hiệu nhiều lần liên tục sẽ được tôn vinh với hình thức trang trọng riêng.
Văn phòng kính gửi đến Quý Doanh nghiệp bộ hồ sơ mời tham gia xét chọn danh hiệu bao gồm:
1. Bản đăng ký,
2. Bản Khai thành tích,
3. Thang – Bản điểm (Để Quý Doanh nghiệp biết các tiêu chí và tự chấm điểm cho mình)


* GHI CHÚ:
CÁC BIỂU MẪU MỜI QUÝ DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN LIÊN HỆ VĂN PHÒNG HỘI ĐỂ NHẬN MẪU ĐĂNG KÝ

TRÂN TRỌNG

Hoạt Động Hội khác