Nhằm kịp thời ghi nhận, tôn vinh và động viên những nỗ lực của các Doanh nhân, Doanh nghiệp trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, tiếp nối thành công của các Cuộc bình chọn “Doanh nhân, Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu” qua các năm từ năm 2005 đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM tiếp tục tổ chức Cuộc bình chọn “Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu - năm 2015”. 
Hội Doanh nghiệp Phú Nhuận trân trọng kính mời Quý Doanh nhân, Doanh nghiệp hưởng ứng tham gia Cuộc bình chọn “Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu - năm 2015”   (Đính kèm bộ hồ sơ)
thời hạn nhận hồ sơ xét chọn đến hết ngày 30/8/2015.  

===> Thư Mời===> Phiếu đăng ký
BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT CHỌN DANH HIỆU

“DOANH NGHIỆP TP. HCM TIÊU BIỂU NĂM 2015”
 Kính gửi: Hội đồng xét chọn danh hiệu “Doanh Nghiệp TP. HCM tiêu biểu năm 2015”
1.Tên Doanh nghiệp.........................................................................................................................................................
2. Địa chỉ:....................................................................................................................................................................
3. Ngành nghề:..................................................................................................................................................................
4. Người liên hệ................................................................... Chức vụ:............................................................................
   Điện thoại:................................................................................ Email:..........................................................................
4. Tên tổ chức Hội hoặc địa phương giới thiệu:..........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Sau khi đọc tiêu chí cuộc bình chọn “DOANH NGHIỆP TP. HCM TIÊU BIỂU”, Tôi hoàn toàn nhất trí và nhận thấy có đủ điều kiện tham gia, xin gửi kèm theo đây các hồ sơ gồm có: ......................
¨ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photo);
¨ File Logo của doanh nghiệp (File Corel)
¨ Bản đăng ký tham gia xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp TP. HCM tiêu biểu năm 2015” (theo mẫu);
¨ Bản khai thành tích công nhận danh hiệu (theo mẫu của Ban Tổ chức);
¨ Tờ khai báo cáo thuế theo tháng/Quý/năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015; Bảng cân đối kế toán năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015;
¨ Xác nhận không nợ thuế hoặc chứng từ nộp thuế (đến tháng 6/2015).
¨ Bản đăng ký Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.
¨ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và 2015 (Nghị quyết HĐTV/ HĐCĐ…)
¨  Bản sao các giấy chứng nhận của doanh nghiệp đăng ký về chất lượng, quản lý, môi trường… có liên quan;
¨ Các chứng từ tham gia các hoạt động xã hội trong năm 2014 (nếu có);
¨ Các giấy chứng nhận đang tham gia các tổ chức xã hội (nếu có);
¨ Bản sao các giấy chứng nhận khen thưởng hoặc thông tin được xác nhận những thành tích đạt được có liên quan đến Doanh nghiệp trong kỳ xét chọn hoặc trong thời gian trước;
¨ Các tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, chứng nhận, kết quả kiểm định của các cơ quan chức năng
Ghi chú: Số lượng: 2 bộ/mỗi loại hồ sơ được liệt kê trên; (Các Doanh nghiệp – Doanh nhân đã đạt danh hiệu “Doanh nghiệp TP. HCM tiêu biểu năm 2013”, “Doanh nhân TP. HCM tiêu biểu 2014”  không phải nộp 2 mục đầu tiên – Nếu logo của doanh nghiệp không có sự thay đổi)
Tôi xin cam đoan các nội dung trong hồ sơ đính kèm là hoàn toàn đúng. Tôi sẵn sàng đón tiếp và tạo mọi điều kiện để đoàn thẩm tra làm việc liên quan đến việc thẩm tra hồ sơ đăng ký tham gia cuộc bình chọn này.
Trân trọng kính chào!
                                                                                                      ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
                                                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)
==Bản khai thành tích
 

Hoạt Động Hội khác