Mời tham gia xét chọn Danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP. HCM” năm 2017

kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia xét chọn danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP. HCM tiêu biểu TP. HCM” năm 2017 do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM tổ chức
 >>> Thư mời

>>> Quy chế xét chọn

>>> Bản khai thành tích

Nhằm mục đích phát hiện, quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, dịch vụ của Quý doanh nghiệp, phục vụ mục tiêu phát triển các thương hiệu lớn của Thành phố; đồng thời tôn vinh Quý Doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 năm nay, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM tổ chức xét chọn danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP. HCM tiêu biểu TP. HCM” năm 2017.

Hội Doanh nghiệp quận Phú Nhuận  trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia 

Trân trọng.


Hoạt Động Hội khác