Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường năm 2017 – Tết Mậu Tuất 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Sở Công Thương thông báo thông tin cơ bản của Chương trình để các doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký tham gia (file đính kèm)
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/01/2017.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương, 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM.
 Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương, email:binhonthitruong@tphcm.gov.vn, điện thoại: 08.3829.1670, fax: 08.3829.6389./. 

Hoạt Động Hội khác