Thư Mời: Tham dự Đối thoại giữa Doanh nghiệp với Lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh (họp tháo gỡ khó khăn lần thứ 144)

Thời gian: 08g00 - 11g30, Thứ Ba ngày 15/12/2015 Tại Hội trường khách sạn Grand (lầu 4) - số 8 Đồng Khởi, Quận 1 Nội dung: Trả lời các câu hỏi của Doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực hải quan Phí tham dự: Miễn phí
 

Hoạt Động Hội khác