Thư Mời Tham gia trưng bày Hàng Xuất khẩu tại Trung tâm Xuất khẩu Sài Gòn - SAIGONNEXPO (92-96 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM)

Kính mời quý doanh nghiệp hội viên tham gia trưng bày Hàng Xuất khẩu tại Trung tâm Xuất khẩu Sài Gòn - SAIGONNEXPO (92-96 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM)
 

Hoạt Động Hội khác