Thư mời Tham dự tập huấn Những thay đổi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Kính mời quý doanh nghiệp hội viên tham gia Tập huấn Những thay đổi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN

NHỮNG THAY ĐỔI
VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Thời gian: 8h30, Thứ Tư, ngày 15/07/2015
Địa điểm: 275 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
 
Tên Doanh nghiệp:……………………………………………………………..…………
 
Người liên hệ:………………………………………………Điện thoại:……….………..
 
STT
Họ tên
 
Chức vụ
Thông tin liên hệ
1
 
 
Điện thoại:
Email:
2
 
 
Điện thoại:
Email:
3
 
 
Điện thoại:
Email:
4
 
 
Điện thoại:
Email:
5
 
 
Điện thoại:
Email:
 
 
                                                                                     Người đăng ký

Hoạt Động Hội khác