PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Diễn đàn “Xúc tiến Đầu tư – Thương mại Việt Nam – Nhật Bản 2015”
Ngày 31/07/2015, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận
 
 
A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Tên doanh nghiệp:....................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………....
Mã số thuế : …………………………………………………………………………………….
Website:  ......................................................................................................................................
Người liên hệ chính: (vui lòng ghi rõ họ tên và số điện thoại liên lạc cá nhân)
......................................................................................................................................................
Lĩnh vực hoạt động:                                                                                                                    
......................................................................................................................................................
Mô tả sơ lược quy mô doanh nghiệp:...............................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 
B. PHẦN ĐĂNG KÝ THAM DỰ
PHẦN 1 .CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ( Buổi sáng từ 7h00-12h00) Có            Không 
(Tham dự Hội nghị bao gồm: Tham gia Hội nghị, tham quan Triển lãm, Kết nối giao thương, Teabreak; Tiệc trưa). Sau phần Teabreak  Ban tổ chức có thiết kế hai phòng hội thảo khác nhau về 2 chuyên đề Đầu tư và Thương mại, Quý doanh nghiệp vui lòng chọn chuyên đề để Ban tổ chức sắp xếp chỗ.
1.Đăng ký tham dự chuyên đề Hội thảo Đầu tư         : (10h00-12h00 )    
2.Đăng ký tham dự chuyên đề Hội thảo Thương mại: (10h00-12h00 )    
 
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
PHẦN 2. CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP (B2B) từ 13h00-17h00 : 
                                   Có                         Không 
 
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp/ Lĩnh vực muốn kết nối:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 
PHẦN 3 : ĐĂNG KÝ THAM DỰ TRIỂN LÃM  TỪ 8H00-17H00: Có           Không       
(Doanh nghiệp có thể đăng ký nhiều hơn một gian triển lãm; Doanh nghiệp đăng ký tham dự Triển lãm sẽ được miễn phí 01 thiệp mời tiệc trưa)
 
+Tham gia khu vực triển lãm gian hàng chuẩn trong phòng:                                            
+Tham dự khu vực triển lãm thương mại ngoài sảnh:                                                        
 
1. Sản phẩm trưng bày:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 
2. Người đăng ký tham gia triển lãm:
 
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3. Vị trí gian triển lãm muốn đăng ký (như sơ đồ đính kèm): ..................................................
 
C. THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC):
51 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM
Ngân hàng Ngoại Thương TP.HCM (Vietcombank)
Tài khoản:          007 100 0006836 (VNĐ)
                           007 137 0083356 (USD).
Nội Dung : Chuyển khoản chương trình hội thảo Việt – Nhật 2015
D. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC):
51 Đinh Tiên Hoàng, p. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
SĐT: (08) 3911 1314 – Fax: (08) 3910 4374
Chị Minh Ngọc        0909 212 775                 email: ngocntm@itpc.gov.vn
Anh Nguyễn Khánh 0908 890 648                 email: khanhn@itpc.gov.vn
Chị Ngọc Yến 0909 159 189                          email: yenvn@itpc.gov.vn
 
Lưu ý :
+ Thời hạn đăng ký cho phần hội thảo và kết nối (phần 1, phần 2): Doanh nghiệp vui lòng đăng ký trước  ngày 25/07/2015;
+ Thời hạn đăng ký cho phần tham dự triễn lãm (phần 3): Doanh nghiệp vui lòng đăng ký trước ngày 20/07/2015.
 
                                                                                                    Ngày… tháng… năm 2015
                                                (Ký tên và đóng dấu bởi người đại diện pháp luật)
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Ưu tiên được chọn vị trí “gian triển lãm”cho các Doanh nghiệp đóng phí sớm.

Hoạt Động Hội khác