Thư mời tham dự Hội nghị "Đối thoại doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố" (Đối thoại lần 150)

Kính mời quý doanh nghiệp hội viên tham dự Hội nghị Thời gian: 8h00-11h30 thứ Năm, ngày 26 tháng 05 năm 2016 Địa điểm: Hội trường khách sạn Grand số 08 Đồng Khởi, quận 1.
 

Hoạt Động Hội khác