Điều lệ Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận
Điều lệ Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận
Những quy định và điều lệ dành cho Doanh nghiệp khi gia nhập Hội doanh nghiệp Quận Phú Nhuận. Điều lệ quy định quyền hạn và nghĩa vụ của các thành viên, giúp hỗ trợ các thành viên cũng như điều hành Hội được tốt hơn ...