Hội doanh nghiệp Quận Phú Nhuận (PNBA) tiền thân là Câu lạc bộ doanh nghiệp quận Phú Nhuận được thành lập ngày 12 tháng 1 năm 2006. Ngày 9 tháng 4 năm 2007 Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận chính thức được thành lập theo quyết định số 1513/QD-UBND của TP Hồ Chí Minh. PNBA là  một  tổ chức của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, hoạt động nhằm mục đích đại diện và bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên, hỗ trợ hội viên bằng cách cung cấp các hoạt động dịch vụ trong diện rộng, hoặc các điều kiện để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển các doanh nghiệp.

Hội doanh nghiệp Phú Nhuận là đầu mối làm cầu nối trong mối quan hệ giữa các Hội viên với các cơ quan Đảng, Chính quyền, các cơ quan hữu quan, nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khuôn khổ Pháp luật quy định. 

Tôn chỉ của Hội là đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung của Quận Phú Nhuận, của Thành Phố Hồ Chí Minh cũng như của Đất nước, vì sự phát triển của giới Doanh nghiệp và sự thành đạt của Hội viên, góp phần vào sự  nghiệp xây dựng đất nước.

Với phương châm hoạt động: Hội Doanh nghiệp quận Phú Nhuận - “mái nhà chung” của các doanh nghiệp thành viên, Hội ngày càng được sự quan tâm, tín nhiệm của các cơ quan Ban ngành, các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp.

Hội Doanh nghiệp quận Phú Nhuận được xem là một trong những Hội doanh nghiệp địa phương TP HCM hoạt động hiệu quả trong thời gian qua, (PNBA) đã tổ chức các hoạt động phong phú và sôi nổi với sự tham gia đông đảo của các thành viên.

Qua các hoạt động đã và đang triển khai, PNBA đã chứng tỏ phát triển về mọi mặt và chứng minh sự tích cực của cộng đồng doanh nhân với xã hội và đã trở thành “mái nhà" chung của nhiều doanh nghiệp, doanh nhân và ng­ười sử dụng lao động trên địa bàn.

Với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, Hội là cầu nối giữa các cơ quan Nhà nước với các doanh nghiệp, các nhà quản lý kinh tế xã hội, các tổ chức trong và ngoài nước. Ngoài việc tích cực kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung của quận Phú Nhuận, của Tp.Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước nói chung; PNBA còn tập trung phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của hội viên. Cụ thể Hội luôn ra sức bảo vệ quyền lợi của hội viên, nâng cao hình ảnh và uy tín của Hội trong cộng đồng giới doanh nghiệp; đồng thời chủ động nâng cao năng lực họat động của bộ máy Văn phòng Hội nhằm làm tốt vai trò là cầu nối giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, các nhà quản lý kinh tế xã hội, các tổ chức trong và ngoài nước.

Trong các năm qua, tình hình kinh tế suy thoái ảnh hưởng chung tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhưng PNBA luôn thể hiện rõ nét vai trò của mình đối với hội viên, hỗ trợ tích cực các hội viên trong hoạt động sản xuất – kinh doanh; tạo cầu nối tốt để các hội viên gặp gỡ chính quyền, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, quảng bá thương hiệu sản phẩm – dịch vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt Hội đã thực hiện được nhiều chương trình hỗ trợ, gắn kết doanh nghiệp như: kết hợp với UBND quận Phú Nhuận tổ chức các cuộc họp mặt doanh nghiệp hàng năm; đề xuất với lãnh đạo UBND quận một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; tổ chức đi thăm các hội viên, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. ..

Để hộ trợ doanh nghiệp nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh, PNBA đã qui tụ Ban Chấp Hành là những người tâm huyết. Đồng thời tiến hành thành lập 5 Ban chuyên trách của Hội. Nhằm hổ trợ cho Hội hoạt động tốt hơn. PNBA cũng rất chú trọng đến hoạt động thông tin thông qua website:www.doanhnghiepphunhuan.org.vn đã thực sự đem lại hiệu quả, đáp ứng phần nào nhu cầu thông tin của doanh nghiệp. 

Ngoài ra PNBA và các doanh nghiệp còn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội, chia sẻ cộng đồng. Như xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; đóng góp cho quỹ “Đồng hành vì người nghèo” của quận Phú Nhuận; ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt;… Đặc biệt trong Hội còn có nhiều doanh nghiệp có cách làm sáng tạo trong việc phối hợp với chính quyền địa phương làm công tác nhân đạo, xã hội theo địa chỉ và được dư luận đánh giá cao.

Phương hướng phát triển trong tương lai, Hội đặt mục tiêu trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện, Hội đã đặt ra một số nhiệm vụ chủ yếu và luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành những mục tiêu này. Từng bước đưa hoạt động Hội đi vào chiều sâu, bám sát mục tiêu phương hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận để điều hành hoạt động của hội hiệu quả; đa dạng hoá nội dung, phương thức hoạt động. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trên địa bàn Thành phố để tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của các doanh nghiệp thành viên. Hội cũng sẽ khảo sát nhu cầu của các doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan tổ chức những buổi hội thảo, tọa đàm… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời nắm bắt những thông tin mới về các vấn đề có liên quan. Tổ chức các buổi sinh hoạt, họp mặt giữa các hội viên để phổ biến những tin mới có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý cũng như trong công tác chuyên môn. Đồng thời vận động doanh nghiệp tích cực đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, thực sự là cầu nối quan trọng giữa Nhà nước với doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Hội Doanh nghiệp quận Phú Nhuận – “mái nhà chung” của các doanh nghiệp thành viên