Cv 1348/TĐC-KHTC V/v phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Mời các hội viên, doanh nghiệp đăng kí tham dự buổi phổ biến Thông tư 15/2015/TT-BKHCN do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tổ chức Thời gian: ngày 26/11/2015 Địa điểm: Hội trường lầu 2 - Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chta61 lượng 263 Điện Biên Phủ, P7, Q3
 

Văn Bản Mới khác