Danh sách Hội viên Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận năm 2017

Hội doanh nghiệp Phú Nhuận là cầu nối giữa các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp cùng gắn kết và phát triển, gồm nhiều thành viên trên địa bàn 15 phường của Quận Phú Nhuận, hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Đây là danh sách các thành viên của Hội.
 

Cơ cấu tổ chức khác