Danh sách các Ban chuyên đề Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận

Hội doanh nghiệp Phú Nhuận có 6 Ban chuyên đề thuộc các lĩnh vực để hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp trong địa bàn : I. BAN KINH TẾ - TÀI CHÍNH II. BAN CHÍNH SÁCH – XÃ HỘI III. BAN THỂ THAO – VĂN HÓA IV. BAN TRUYỀN THÔNG – MARKETING – ĐÀO TẠO V. BAN PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN VI. BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

I. BAN KINH TẾ - TÀI CHÍNH:

STT

 Họ và tên

 Chức vụ tại đơn vị

 Chức vụ trong Ban

1

Ông Đỗ Hướng Dương

Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (Maseco)

Trưởng ban

2

Ông Bùi Đình Đức

Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN Phú Nhuận

Thành viên

3

Ông Phạm Quốc Long

Giám đốc Ngân hàng Công thương – CN2

Thành viên

4

Ông Lê Hữu Hạnh

Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

Thành viên

 II. BAN CHÍNH SÁCH – XÃ HỘI:

 STT

Họ và tên

 Chức vụ tại đơn vị

Chức vụ trong Ban

1

Ông Trương Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT -Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Tư vân TMDV Địa ốc Hoàng Quân

Trưởng ban

2

Ông Lê Văn Minh

Chủ tịch Hội đồng quản trị -Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Tư vấn & Thiết bị Vật tư Nam Sông Tiền

Thành viên

3

Ông Ngô Như Hùng

Tổng Giám đốc Cty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận

Thành viên


Ông Phạm Văn Thắng Tổng Giám đốc Cty TNHH Một thành viên Xây dựng & Kinh doanh nhà Phú Nhuận Thành viên

 III. BAN THỂ THAO – VĂN HÓA:

STT

Họ và tên

Chức vụ tại đơn vị

 Chức vụ trong Ban

1

Ông Nguyễn Văn Điệp

Chủ tịch HĐQT -Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

Trưởng ban

2

Bà Nguyễn Thụy Đông Đào

Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Đặng Đoàn Nguyễn

Thành viên

3

Ông Lê Đình Vũ Long

Giám đốc Ngân hàng OCB

Thành viên

  IV. BAN TRUYỀN THÔNG – MARKETING – ĐÀO TẠO:

 STT

Họ và tên

Chức vụ tại đơn vị

 Chức vụ trong Ban

1

Ông Nguyễn Tiến

Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Phát triển Kinh tế Phú Nhuận

Trưởng ban

2

Ông Nguyễn Hoàng Công

Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Phát triển Kinh tế Phú Nhuận

Thành viên

3

Ông Ngô Vi Đồng

Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Thành viên

 V. BAN PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN:

 STT

Họ và tên

Chức vụ tại đơn vị

Chức vụ trong Ban

1

Ông Vũ Thế Thịnh

Chủ tịch Hội đồng thành viên - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận

Trưởng ban

2

Bà Lê Thị Bích Việt

Chủ tịch Hội đồng quản trị -Tổng Giám đốc Cty Cổ phần May Da Xuất khẩu 30.4

Thành viên

3

Ông Võ Văn Hành

Giám đốc HTX TMDV Phú Thịnh

Thành viên


Ông Phùng Anh Tuấn Giám đốc Công ty TNHH MTV Phùng Dũng Thành viên

 VI. BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT:

STT

Họ và tên

Chức vụ tại đơn vị

 Chức vụ trong Ban

1

Ông Dương Văn Lầu

Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Hùng Minh

Trưởng ban

2

Ông Thái Hồ Hải

Giám đốc Cty TNHH Trang trí Thủ công Mỹ nghệ Lạc Phương Nam

Thành viên

3

Ông Đỗ Văn Biên

Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Cổ phần XNK Giày dép Nam Á

Thành viên

Cơ cấu tổ chức khác