Kế Hoạch Thự Hiện In Lịch, Thiệp Chúc Tết Và Sổ Tay Năm 2016

Nhằm chào mừng Xuân Bính Thân năm 2016 và kết hợp giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tr6en địa bàn quận, Ủy ban nhân quận Phú Nhuận xây dựng kế hoạch in lịch thiệp chúc Tết và Sổ tay năm 2016 như sau:
 
 

Văn Bản Mới khác