Doanh nghiệp , Doanh nhân tiêu biểu năm 2020

Doanh nghiệp : 1-Cty Cổ Phần Vàng Bạc đá Quý Phú Nhuận (PNJ) 2-Cty Cổ Phần Tư Vấn và vật tư thiết bị đo đạc Nam Sông Tiền 3-Doanh nhân tiêu biểu : Ông Lê Văn Minh – CT/HĐQT- Tổng Giám đốc Cty Nam Sông Tiền 4-Trần Việt Hàn - Phó Chủ tich Hiệp Hội DN Thành phố HCM. 5-Doanh nghiệp - doanh nhân tiêu biểu: Ông Cao Văn Triều – Tổng Giám đốc Cty TNHH RuBY 6-Ông Huỳnh Đăng Linh - Phó Bí Thư TT Quận Uỷ quận Phú Nhuận 7-Doanh nhân tiêu biểu: Ông Nguyễn Trí Thông – Tổng giám đốc Cty CP PNJ. 8-Doanh nhân tiêu biểu: Bà Lương Thị Thu Hương – Giám đốc Cty TNHH SX-TM Nữ Việt 9-Doanh nghiệp tiêu biểu: Cty giải pháp phần mềm Tường Minh
 

Hoạt Động Hội khác