MỘT SỐ QUY ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02/2021

Quy định về quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật,Quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ,Quy định mới về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phươngQuy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý,Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần,Quy định về tài chính áp dụng đối với công ty chứng khoán,.Quy định phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy..... Từ tháng 1-2021, nhiều chính sách, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực. Hội DN xin giới thiệu một số quy định, chính sách mới này.
 

Văn Bản Mới khác