Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp đào tạo và các chương trình hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp, tổ chức triển khai áp dụng các hệ thống, công cụ, mô hình nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo

Nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức nâng cao năng suất chất lượng và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp đào tạo và các chương trình hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp, tổ chức triển khai áp dụng các hệ thống, công cụ, mô hình nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo. Kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung trên được hỗ trợ từ ngân sách của Thành phố.
Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu xin vui lòng đăng ký và gửi hồ sơ về:
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người liên hệ: Ô. Bùi Ngọc Tân/ B. Nguyễn Thụy Minh Ngọc.
Điện thoại: 08.3930.7203/         08.3930.2004               
Fax: 08.3930.7206
Email: bntan.skhcn@tphcm.gov. vn; ntmngoc.skhcn@tphcm.gov.vn ;                         ptns.skhcn@tphcm. gov.vn.

                                                                           CÁC LỚP ĐÀO TẠO
 
STT
Tên lớp học
Đối tượng  đào tạo
Tiêu chí ưu tiên xét chọn
Thời lượng
Thời gian thực hiện dự kiến
Thời hạn đăng ký
Biểu mẫu đăng ký
1
Phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ cải tiến năng suất
1a
Phổ biến và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, TBT cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan
Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố
Các doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa và TBT; hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến năng suất, TFP…
1 ngày/lớp
Quý 3/2016
Đợt 1 trước 30/6/2016
Mẫu số 01
Mẫu số 02
1b
Đào tạo kiến thức về các công cụ cải tiến năng suất: 5S, Kaizen, 6 Sigma, Lean, KPI, đổi mới sáng tạo…
Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố
Các doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa và TBT; hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến năng suất, TFP…
2ngày/lớp
Quý 3/2016
Đợt 1 trước 30/6/2016
Mẫu số 01
Mẫu số 02
1c
Đào tạo kiến thức về hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến: ISO 9001, ISO 14000, ISO 17025,…
Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố
Các doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa và TBT; hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến năng suất, TFP…
2ngày/lớp
Quý 3/2016
Đợt 1 trước 30/6/2016
Mẫu số 01
Mẫu số 02
2
Đào tạo kiến thức, phương pháp tổ chức hoạt động về đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp
- Là thành viên Ban lãnh đạo của doanh nghiệp.
- Tổ trưởng sản xuất, Đốc công, Quản đốc phân xưởng, Giám đốc sản xuất tại doanh nghiệp/ QA/QC.
- Học viên là thành viên các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên Thành phố.
- Có kinh nghiệm tại vị trí đang công tác ít nhất 1 năm.
- Được sự đề xuất tham gia khóa học của doanh nghiệp.
- Ưu tiên doanh nghiệp hoạt động trong 6 ngành: Cơ khí chế tạo, Chế biến tinh lương thực – Thực phẩm, Dệt may, Sản xuất thiết bị điện, Hóa chất – Nhựa cao su, Thương mại.
- Ưu tiên doanh nghiệp/ tổ chức đồng ý đóng góp một phần kinh phí của khóa học.
5 ngày/lớp
Quý 3/2016
Từ ngày đăng thông báo
Mẫu số 01
Mẫu số 02
3
Đào tạo Cán bộ năng suất chất lượng cho doanh nghiệp - Chương trình cơ bản
- Là thành viên Ban lãnh đạo của doanh nghiệp.
- Tổ trưởng sản xuất, Đốc công, Quản đốc phân xưởng, Giám đốc sản xuất tại doanh nghiệp/ QA/QC.
 
- Học viên là thành viên các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên Thành phố.
- Có kinh nghiệm tại vị trí đang công tác ít nhất 1 năm.
- Được sự đề xuất tham gia khóa học của doanh nghiệp.
- Phải có đề án nâng cao năng suất chất lượng tại 01 dây chuyền hoặc quy trình sản xuất.
-   Ưu tiên doanh nghiệp hoạt động trong 6 ngành: Cơ khí chế tạo, Chế biến tinh lương thực – Thực phẩm, Dệt may, Sản xuất thiết bị điện, Hóa chất – Nhựa cao su, Thương mại.
-   Ưu tiên doanh nghiệp/ tổ chức có đóng góp một phần kinh phí của khóa học.
5-7 ngày/ lớp
Quý 3/2016
Từ ngày đăng thông báo
Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 03
4
Đào tạo Chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng - Chương trình nâng cao
- Chuyên gia tư vấn độc lập
- Chuyên gia thuộc các tổ chức tư vấn/ tổ chức chứng nhận trên địa bàn Thành phố
- Tổ trưởng sản xuất, Đốc công, Quản đốc phân xưởng, Giám đốc sản xuất tại doanh nghiệp/ QA/QC.
1. Tiêu chí chung:
- Ưu tiên học viên đã hoàn thành khóa đào tạo Chương trình cơ bản.
- Phải có đề án nâng cao năng suất chất lượng tại 01 doanh nghiệp.
- Ưu tiên doanh nghiệp/ tổ chức đồng ý đóng góp một phần kinh phí của khóa học.
2. Đối với các chuyên gia tư vấn/ đánh giá:
- Có kinh nghiệm tư vấn/ đánh giá chứng nhận từ 2 năm trở lên.
- Đã tư vấn/ đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý hoặc công cụ năng suất bất kỳ cho ít nhất 05 doanh nghiệp.
3. Đối với  doanh nghiệp:
- Học viên là cán bộ quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng/ năng suất chất lượng tại doanh nghiệp ít nhất 2 năm.
- Được sự đề xuất tham gia khóa học từ doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp chủ quản đã áp dụng ít nhất 1 hệ thống quản lý hoặc 01 công cụ năng suất bất kỳ.
6 ngày/ lớp
Quý 3/2016
Từ ngày đăng thông báo
Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 03
5
Đào tạo Giảng viên năng suất chất lượng - TOT
-   Tổ trưởng sản xuất, Đốc công, Quản đốc phân xưởng, Giám đốc sản xuất tại doanh nghiệp/ QA/QC.
- Chuyên gia tư vấn độc lập
- Chuyên gia thuộc các tổ chức tư vấn/ tổ chức chứng nhận trên địa bàn Thành phố
1.    Tiêu chí chung:
-       Ưu tiên học viên đã hoàn thành khóa đào tạo Chương trình cơ bản.
-       Phải có đề án 01 khóa đào tạo.
-       Ưu tiên doanh nghiệp/ tổ chức đồng ý đóng góp một phần kinh phí của khóa học (vốn đối ứng).
2.    Đối với các chuyên gia tư vấn/ đánh giá:
- Có kinh nghiệm tư vấn/ đánh giá chứng nhận ít nhất 2 năm.
- Đã tư vấn/ đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý hoặc công cụ năng suất bất kỳ cho ít nhất 05 doanh nghiệp.
3.    Đối với doanh nghiệp:
-       Học viên là cán bộ quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
-      Được sự đề xuất tham gia khóa học từ doanh nghiệp.
-     Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng/ năng suất chất lượng tại doanh nghiệp ít nhất 2 năm.
10 ngày/ lớp
Quý 3/2016
Từ ngày đăng thông báo
Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 03
 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KINH PHÍ
 
STT
Tên chương trình
Đối tượng    hỗ trợ
Tiêu chí ưu tiên xét chọn
Mức         hỗ trợ      dự kiến
Thời gian xét chọn dự kiến
Thời hạn đăng ký
Biểu mẫu đăng ký
1
Hỗ trợ đánh giá trình độ quản lý năng suất chất lượng của doanh nghiệp
Doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thành phố
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Doanh nghiệp thuộc 6 nhóm ngành sau: Cơ khí chế tạo máy; Chế biến tinh lương thực, thực phẩm; Dệt, may; Hóa – Nhựa - Cao su; Sản xuất thiết bị điện; Thương mại.
- Doanh nghiệp có sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm kích cầu thông qua đầu tư theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp nông thôn: thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống; thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; sản phẩm khác (trừ gạch nung).
 
Theo thực tế
Thực hiện trong quý 3/2016
Đợt 1 trước 30/6/2016
Mẫu số 01
2
Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệpáp dụng hệ thống quản lýtiên tiến: ISO 9001, ISO 14000, ISO 17025,… và các công cụ cải tiến năng suất: 5S, Kaizen, 6 Sigma, Lean, KPI, thực hành đổi mới sáng tạo,…; chứng nhận sản phẩm và công bố sản phẩm hợp chuẩn; tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia
Doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thành phố
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Doanh nghiệp thuộc 6 nhóm ngành sau: Cơ khí chế tạo máy; Chế biến tinh lương thực, thực phẩm; Dệt, may; Hóa – Nhựa - Cao su; Sản xuất thiết bị điện; Thương mại.
- Doanh nghiệp có sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm kích cầu thông qua đầu tư theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp nông thôn: thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống; thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; sản phẩm khác (trừ gạch nung).
- Doanh nghiệp có thế mạnh xuất khẩu, tiềm năng xuất khẩu, cạnh tranh hàng nhập khẩu.
 
30 triệu đồng/         1 DN/1 hệ thống hoặc 1 công cụ
Xét chọn trong tháng 7/2016 và tháng 11/2016
Từ ngày đăng Thông báo
Mẫu số 01
Mẫu số 03
3
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống, công cụ để tăng năng suất lao động - mô hình điểm về nâng cao năng suất chất lượng
Doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thành phố
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng trên 100 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên).
- Doanh nghiệp sử dụng trên 300 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);
- Doanh nghiệp đã từng áp dụng ít nhất 01 hệ thống quản lý tiên tiến/ công cụ năng suất.
- Lãnh đạo doanh nghiệp cam kết đồng ý việc hỗ trợ các doanh nghiệp khác tham quan học tập và nhân rộng mô hình triển khai ứng dụng và cải tiến năng suất chất lượng.
- Doanh nghiệp thuộc 6 nhóm ngành sau: Cơ khí chế tạo máy; Chế biến tinh lương thực, thực phẩm; Dệt, may; Hóa – Nhựa - Cao su; Sản xuất thiết bị điện; Thương mại.
- Doanh nghiệp có thế mạnh xuất khẩu, tiềm năng xuất khẩu, cạnh tranh hàng nhập khẩu.
-   Doanh nghiệp/ tổ chức có đối ứng một phần kinh phí để xây dựng các hệ thống, công cụ để tăng năng suất lao động.
50% kinh phí thực hiện và không lớn hơn 200 triệu đồng/1 DN
Xét chọn trong tháng 9/2016
Từ ngày đăng Thông báo
Mẫu số 01
Mẫu số 03
4
Hỗ trợ một phần kinh phí cho phòng thử nghiệm: đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực…
Các phòng thử nghiệm trên địa bàn Thành phố
-    Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 và Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
-    Có năng lực thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/ IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/ IEC 17025 và các yêu cầu của ngành, lĩnh vực đối với phòng thử nghiệm.
- Phòng thử nghiệm có từ 20 chỉ tiêu trở lên thử nghiệm thuộc 6 ngành trọng điểm và ưu tiên.
-    Số lượng chỉ tiêu được công nhận VILAS từ 10 trở lên.
- Doanh nghiệp, tổ chức thuộc 6 nhóm ngành sau: Cơ khí chế tạo máy; Chế biến tinh lương thực, thực phẩm; Dệt, may; Hóa – Nhựa - Cao su; Sản xuất thiết bị điện; Thương mại.
- Hoạt động trong lĩnh vực ít nhất 3 năm.
- Doanh nghiệp/ tổ chức có đối ứng một phần kinh phí vào việc đào tạo nhân viên, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực cho phòng thử nghiệm.
70 triệu đồng/         1 PTN
Xét chọn trong tháng 9/2016
Từ ngày đăng Thông báo
Mẫu số 01
Mẫu số 03
5
Hỗ trợmột phần kinh phí cho phòng thử nghiệm trọng điểm đạt tiêu chuẩn quốc tế đủ năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực của Thành phố trong giai đoạn 2016 – 2020: đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực…
Các phòng thử nghiệm trên địa bàn Thành phố
- Đáp ứng những tiêu chí xét chọn tại Chương trình hỗ trợ 4.
- Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm được chỉ định theo quy định tại Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 và Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Có đủ các tài liệu kỹ thuật, các tiêu chuẩn cần thiết và quy trình thử nghiệm phù hợp với quy chuẩn lỹ thuật tương ứng.
- Thử nghiệm được một số chỉ tiêu theo Tiêu chuẩn quốc tế, Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương (IEC, ISO, EU, JIS, …).
- Doanh nghiệp/ tổ chức có đối ứng một phần kinh phí vào việc đào tạo nhân viên, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực… cho phòng thử nghiệm trọng điểm.
250 triệu đồng/         1 PTN cho cả giai đoạn
Xét chọn trong tháng 9/2016
Từ ngày đăng Thông báo
Mẫu số 01
Mẫu số 03

Mẫu số 1
PHIẾU ĐĂNG KÝ
1. Tên doanh nghiệp, tổ chức:            ...........................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................................................
    Điện thoại:..............................................  Fax: .............................................................................
    Email:.....................................................  Website:....................................................................... 
3. Họ và tên người liên hệ: ..........................................Chức vụ:.......................................................
    Điện thoại:..............................................  Di động:            ......................................................................
    Fax:........................................................   Email: .........................................................................
4. Loại hình doanh nghiệp:                   Nhà nước ¨      Cổ phần ¨   Tư nhân ¨  Khác ¨ ............
5. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:      Sản xuất ¨                 Dịch vụ ¨        Thương mại ¨
6. Ngành, nghề kinh doanh chủ yếu: ................................................................................................
7. Tên sản phẩm, hàng hóa sản xuất/kinh doanh: .............................................................................
8.Thị trường tiêu thụ sản phẩm:          Nội địa ¨        Định hướng xuất khẩu ¨       Xuất khẩu ¨
9. Quy mô doanh nghiệp:         
            Giá trị sản lượng/năm: .............................................................................................................
            Doanh thu/năm: ........................................................................................................................
Số lượng nhân viên: …….  người
Bộ phận quản lý chất lượng tại doanh nghiệp có………….người
10. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý và công cụ năng suất:
Đối tượng
Đã áp dụng
(từ năm nào)
Đang áp dụng
Dự kiến áp dụng năm …
Ghi chú
Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý tiên tiến
ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng
 
 
 
 
ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường
 
 
 
 
ISO 50001 - Hệ thống quản lý năng lượng
 
 
 
 
ISO 27001 - HTQL Bảo mật thông tin
 
 
 
 
ISO26000/SA 8000 - HTQL Trách nhiệm xã hội
 
 
 
 
OHSAS 18000 - HTQL An toàn sức khỏe nghề  nghiệp
 
 
 
 
HACCP/GMP - HTQL An toàn thực phẩm
 
 
 
 
Áp dụng tích hợp các Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý
 
 
 
 
Khác: ………………………………
 
 
 
 
Các công cụ và phương pháp nâng cao năng suất chất lượng khác
Thực hành Đổi mới sáng tạo
 
 
 
 
Thực hành 5S
 
 
 
 
Cải tiến liên tục (Kaizen)
 
 
 
 
Sản xuất tinh gọn (Lean Production)
 
 
 
 
7 công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng (Seven tools), đo lường năng suất
 
 
 
 
Thẻ điểm cân bằng (Balance Scoredcard - BSC)
 
 
 
 
Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (Total Productive Maintenance - TPM)
 
 
 
 
Các phần mềm quản lý ứng dụng (ERP, SCM, CRM…)
 
 
 
 
Khác (Chỉ số hiệu quả trọng yếu - Key Performance Indicator - KPI, Nhóm kiểm soát chất lượng - Quality Control Circle –QCC, Quản lý chất lượng toàn diện - Total Quality Management – TQM,…):…....
 
 
 
 
Chứng nhận sản phẩm/Công bố sản phẩm hợp chuẩn
Tên sản phẩm hàng hóa: ...........................................
Tiêu chuẩn áp dụng: .................................................
 
 
 
 
11. Đăng ký tham gia Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh” (đánh dấu X vào nội dung lựa chọn tham gia)
            £ Hỗ trợ đánh giá trình độ quản lý năng suất chất lượng của doanh nghiệp.
            £ Phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001, ISO 14000, ISO 17025,…; các công cụ cải tiến năng suất: 5S, Kaizen, 6 Sigma, Lean, KPI, đổi mới sáng tạo…
            £ Đào tạo kiến thức, phương pháp tổ chức hoạt động về đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp.
            £ Đào tạo Cán bộ năng suất chất lượng cho doanh nghiệp - Chương trình cơ bản.
            £ Đào tạo Chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng - Chương trình nâng cao.
            £ Đào tạo Giảng viên năng suất chất lượng - TOT.
            £Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệpáp dụng hệ thống quản lýtiên tiến: ISO 9001, ISO 14000, ISO 17025,… và các công cụ cải tiến năng suất: 5S, Kaizen, 6 Sigma, Lean, KPI, thực hành đổi mới sáng tạo,…; chứng nhận sản phẩm và công bố sản phẩm hợp chuẩn; tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia (Ghi rõ nội dung, ví dụ xây dựng ISO 9001, công cụ 5S,…: ………………………….).
            £Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống, công cụ để tăng năng suất lao động - mô hình điểm về nâng cao năng suất chất lượng.
            £Hỗ trợ một phần kinh phí cho phòng thử nghiệm: đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực…
            £Hỗ trợmột phần kinh phí cho phòng th nghiệm trọng điểm đạt tiêu chuẩn quốc tế đủ năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực của Thành phố trong giai đoạn 2016 – 2020: đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực…
            Đề xuất các nội dung khác (nếu có): ……………………………………………………………
13. Doanh nghiệp đồng ý đóng góp một phần kinh phí vào nội dung (nếu doanh nghiệp đồng ý thì đánh dấu X vào nội dung lựa chọn):
            £ Chương trình đào tạo
            £ Xây dựng các hệ thống, công cụ để tăng năng suất lao động
            £ Đào tạo nhân viên, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực… cho phòng thử nghiệm/ phòng thử nghiệm trọng điểm
Chúng tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác và cam kết cung cấp đủ nguồn lực cần thiết (nhân lực, kinh phí và các nguồn lực khác liên quan) đảm bảo thực hiện có chất lượng và đúng tiến độ.
   
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm
Giám đốc doanh nghiệp

Mẫu số 02
Tên doanh nghiệp:..............................................................................................
 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ
 
Chương trình đào tạo:…………………………………………………………..
Thời gian đào tạo:…………/……/2016
Đơn vị tổ chức: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
KINH NGHIỆM
ĐIỆN THOẠI, EMAIL
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin người liên lạc:
     Họ và tên:
     Chức danh:
     Điện thoại:                                          Email:
 
                                                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2016
                                                                   Giám đốc doanh nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
Ghichú:
1) Đối với nội dung chương trình đào tạo số 2:  Số lượng học viên được đề cử tham gia không giới hạn/ lớp và không bắt buộc điền thông tin vào cột “Kinh nghiệm”.
2)Đối với nội dung chương trình đào tạo số 3, 4, 5, 6:  số lượng học viên được đề cử tham gia không quá 02 học viên/lớp, thỏa mãn yêu cầu bộ tiêu chí và phải điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu.

Mẫu số 03
TÊN DOANH NGHIỆP
 
THUYẾT MINH ĐỀ ÁN
Tham gia chương trình đào tạo/ hỗ trợ:......................................
 
I. Thông tin về doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………...…
- Địa chỉ: ..........................................................................................................................
       - Điện thoại: .........................Fax:...........................Email:...............................................
- Họ và tên người liên hệ:…………………………  Chức vụ:.……………………..…
       - Điện thoại: .............................Fax:...........................  Email:……….............................
       - Lĩnh vực hoạt động (ghi theo giấy phép kinh doanh):…………………………….....
I. Thông tin về đề án
1. Tên đề án:………………………………………………………………………..
       2. Mục tiêu của đề án: ................................................................................................
       3. Các nội dung chính của đề án:
            - .................................................................................................................................
            - .................................................................................................................................
            - .................................................................................................................................
4. Thời gian thực hiện dự kiến:
       5. Kinh phí dự kiến:
            - Tổng số:…………………..
            Trong đó:        
            + Kinh phí hỗ trợ của Nhà nước:…………..........
            + Kinh phí của DN: :…….………………..
       6. Tổ chức, đơn vị tư vấn, chứng nhận, đào tạo tham gia phối hợp thực hiện (nếu có):
            - Tên đơn vị tư vấn, chứng nhận, đào tạo:………………………………………….
            - Địa chỉ: .................…………………………………………………………............
                        - Điện thoại:…………………Fax:……………………………………………..…..
 
                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày          tháng           năm
                                                                        Giám đốc doanh nghiệp
 


  

Văn Bản Mới khác