Thư Mời: Tham gia chương trình giới thiệu Quyết định 50/2015/QĐ-UBND về lĩnh vực Công nghiệp - Công nghiệp hỗ trợ

Kính mời quý doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham dự. Thời gian: 8h30 - 11h30 ngày 24/03/2016 Địa điểm: Hội trường A, Lầu 1 - Sở công thương, 59-61 Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM
 

Văn Bản Mới khác